Viksjöbladet

Viksjöbladets redaktör är från och med Januari 2017: 

Liselotte Burvall . 871 94 VIKSJÖ                

Annonsinformation: På grund av ökade produktionskostnader justeras annonstaxan i Viksjöbladet till följande:

  • Ny Annonsprislista  från och med den 1 januari 2017

    Interna annonsörer: Hel A5 årsprenumeration: 1000 kronor, En helsida A5: 200 kronor, ½ sida A5: 150 kronor och radannons oförändrat 50 kronor.

    Externa annonsörer: En helsida A 5, 500 kronor och ½ sida A5, 300 kronor

  • Årsprenumeration på Viksjöbladet för er som vill ha den utsänd per post kan säljas till en kostnad av 200 kr/år.

Manus till annonser, insändare eller vad man vill ha infört i bladet, skickas till Viksjöbladets redaktör Liselotte Burvall via e-post.  E-post Viksjobladet@live.se  Märk med"Viksjöbladet".

Manusstopp den sista varje månad. Utgivningsdag i början av påföljande månad

 

Viksjöbladet 2017

 viksjobladet-november-klar.pdf

viksjobladet-september-klar.pdf

 viksjobladet-augusti-klar.pdf

viksjobladet-test.pdf  juni2017

viksjobladet-maj-2017-bjorns.pdf

 

På begäran 

viksjobladet-2017-feb-klar.pdf.   

 

Viksjöbladet 2016  

vblad-dec-2016.pdf

viksjobladet-nov16.pdf

viksjobladet-okt-16.pdf

viksjobladet-september-16.pdf

viksjobladet-augusti-16.pdf