Nyheter

Info Vindkraft

E.ON öppnade en informationsutställning om vindkraft vid Västanåfallet i juni, i syfte att börja synas mer i området och att informera om att projektutvecklingen fortsätter, även om det inte syns i skogen ännu.

* Hästkullen; miljötillståndet har vunnit laga kraft för max 92 vindkraftverk och det planeras för 270-300 MW installerad effekt.

* Björnlandhöjden, miljötillstånd finns för max 50 vindkraftverk och det planeras för 150-170 MW installerad effekt, men tillståndet är överklagat, beslut väntas under 2016 från mark- och miljödomstolen.

*  Elanslutning till stamnätet behövs. Nödvändiga tillstånd för ledningar lämnas av Energimarknadsinspektionen och förväntas under 2016.

* De två sistnämnda punkterna styr tidpunkten för de nödvändiga beslut som krävs av E.ON för investeringen i stort.

* E.ON ser fortsatt positivt på projekten och för tillfället planeras för driftsättning under 2019 och 2020, men det innebär ju samtidigt att byggaktiviteter måste påbörjas före detta.                          

Mobil samåkning

Mobil samåkning är en organisation som driver ett projekt vars syfte är att underlätta och öka samåkning mellan tätort och landsbygd.

 Enkelt beskrivet går det ut på att via ett dataprogram boka in när jag har för avsikt att köra bil till eller från en viss plats. Den som är i behov av att åka till eller ifrån samma plats kan då skicka en förfrågan om att få åka med.

Man behöver inte krångla med att förhandla om ersättning för resan, det sköts av dataprogrammet.  På de orter där man kommit längre än oss i Viksjö har man konstaterat att nyttjandet av kollektivtrafiken har ökat när man börjat nyttja samåkning. De flesta samåker åt det ena hållet med stöd av samåkningsmodellen och tar sedan bussen tillbaka.

Vill du veta mer kan du logga in på organisationens hemsida http://www.mobilsamakning.se/    

Du kan även skicka ett mail till adressen info@mobilsamakning.se för att se hur programmet fungerar.

Eller ring till Ninna Lundberg 073 048 43 28 eller Gunhild Nyberg 070 340 17 22 så berättar vi mer.