Viksjö Kooperativet ekonomisk förening.

Jobbar för att utveckla bygden. Vi i den nya styrelsen har glädjen att informera alla om att föreningen lever vidare. Vi kommer att fortsätta jobba för utveckling och bibehållande av service och social verksamhet i vår bygd.

Bli andelsägare du också!

Ni som är delägare i föreningen får gärna komma till oss med synpunkter och idéer om den fortsatta verksamheten. Ni som ännu inte är delägare är givetvis välkomna att hoppa på detta. Varje andel kostar 200 kronor och betalas in på bankgiro 421-0373. Givetvis går det att köpa flera andelar om man vill. Kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningen.

Vill du få mer information kontakta Ninna Lundberg 0730484328.

Information om föreningens verksamhet kommer att ges löpande på den här hemsidan Viksjökooperativet ekonomisk förening, i Viksjöbladet och inom kort, även på Facebook.